Bestuursrecht

Bestuursrecht gaat over ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen, exploitatieplannen, bouwvergunningen en handhavingstrajecten. Wij adviseren en procederen bijvoorbeeld over Wro, grondexploitatie, onteigening, Wabo, Crisis-en herstelwet, Wet voorkeursrecht gemeenten, Woningwet, Bouwbesluit, Luchtkwaliteit, Geluid, Flora- en fauna en monumenten, MER.

Wij kunnen bij aanneming van werk en architectenrecht zowel opdrachtgevers bijstaan als aannemers, installateurs, architecten, constructeurs en directievoerders als het gaat om het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van industriële en infrastructurele werken.

In het huurrecht adviseren en procederen wij op gevarieerd gebied zowel met betrekking tot herontwikkeling, renovatie, onderhoud, gebreken als huurbeëindiging en ontruiming, in de plaatsstelling en huurprijswijziging. Daarnaast houden wij ons veelvuldig bezig met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten.